urc

Poslední změna : 2011/01/09 22:34

Uniform resource clasificator

Koncept

Koncept se skálá z:
 • Název - lokalizovatelný název konceptu
 • URI - globalní ID
 • typ
  • Objekt - výchozí typ
  • Parent-child (Binární relace) - (containment) - odkaz na rodičovský koncept. Ve smyslu, že child je součástí Parenta
  • Eqvivalent-Evivalent - dva pojmy jsou považovány za totožné

 • Verze ?
 • Associace+ - seznam relací vztahů. Odkaz na jiné koncepty (přes URI). Např binární relace má vždy právě dvě associace


Relace

 • Speciální případ Konceptu (má všechny vlastnosti jako koncept)
 • Binární relace mezi dvěmi koncepty
 • Orientovaná (from -> to), from je vlastník relace
 • Většinou (vždy?) existuje i inverzní relace (přehozené koncepty)
 • confidence 0-1 - "pravdivost" relace
 • support 0-1 - normalizovaný počet tvrzení (čím vetší, tím je vetší počet tvrzení) - stejný význam jako u associačních pravidel

Příklady

Objekty typu relace

 • JeTypu]
 • Film[
 • Animovany film
 • Akcni film
 • Hudba
 • Vážná hudba
 • SoundTrack k filmu

Hudba: