Fin

Poslední změna : 2010/12/28 14:22

Motivace

Peníze se vyvynuly ze směnek. Neboli to, že mám peníze se dá interpretovat třeba tak, že mi někdo něco dluží (protislužbu, majetek apod.) Přitom peníze mají oproti směnkám podstatné výhody:
 • Rozdělitelnost - peníze je možné rozdělit na menší obnosy.
 • Přenositelnosti -
  • v prostoru - Mohu požadovat protislužbu i od někoho jiného, než od původního "dlužníka"
  • v čase - jsou trvanlivé nemusí se utratit hned.

V důsledku by to mělo znamenat že ten, kdo má více peněz má vetší zásluhy u společnosti.
Jednotlivá osoba nemá možnost vydat někomu směnku tak, aby měla žádané vlastnosti jako peníze. Proto se jednotlivci snaží "zavděčit" jen těm, kdo peníze mají.
Celkové množství peněz v oběhu není podstaté. Podstatné je pouze jejich poměrné rozdělení mezi subjekty.
Důležité je, aby lidé dělali něco užitečného = to co někdo jiný ocení. Peníze jsou jen jeden ze způsobu, jak toho do určité míry dosáhnout.


Předpoklady

 • Komerční banky nebudou mít nadále možnost tvořit peníze.
  • Emise peněz z banky zvyšuje inflaci, kterou platí všichni, ale zisk má pouze banka.

Emise

 • Emise je prosté vytvoření nových peněz: bez dluhu.
 • Probíhají pravidelně několikrát do roka (třeba každý měsíc nebo každý týden)
 • Maximální a minimální množství vytvořených peněz je regulováno zákonem a je závislé na aktuálním množství peněz v oběhu.
  • Např. min emise musí být 0.001% a maximální 0.5% z aktuálního množství peněz v oběhu
 • Konkrétní množství nových peněz v každé emisi je určováno centrální bankou.
 • Centrální banka plánuje a zveřejňuje s předstihem, jaké množství peněz bude uvolněno při jaké emisi.
  • Např. půl roku dopředu. Delší interval znamená menší flexibilitu (regulace inflace).
  • Delší interval umožňuje lepší přehled o budoucí inflaci pro ostatní subjekty (mohou upravit ceny).

Rozdělování

 • Rovným dílem mezi všechny subjekty = občany dané země (zemí).
  • Na poprvé to může znít jako vtip.
 • Pouze mezi fyzické osoby

Vyběr

 • Probíhá přes různé distribuční kanály.
  • Např. převod na bankovní účet, složenka
  • Výběr lze navázat i na libovolný účet. Například hradit část účtu ze elektřinu, mobil hypotéku apod.
 • Náklady spojené s výběrem hradí příjemce
 • Občan nemusí provést výběr hned při každé emisi. Peníze se akumulují a lze je vybrat najednou s časovým odstupem (ušetřené náklady spojené s výběrem)
 • Maximální doba, po jakou lze odložit výběr je omezena (např. 1 rok)
 • Výběr (ani emise) nesmí v žádném případě podléhat přímému zdanění. Danit lze až následující transakce, jak je obvyklé.
 • V rozpočtu na jedince by se mělo by se jednat o relativně malé částky, například ne více než desetina

Důsledky

 • Ten kdo bude chtít peníze bude muset dělat více pro lidi, ne jen přehazovat jednu hromadu peněz na druhou
 • Peníze podléhají trvalé inflaci. Podobně se tomu děje za poslední desítky let, ale inflace je přímo kontrolována.